ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Warto przeczytać

Od 1 lipca 2018 r. nastąpi zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie z dniem 1 lipca 2018 r. przeniesiony zostanie na ul. Panieńską 4 (budynek Basenu Miejskiego w Wołowie).
Dni i godziny otwarcia punktu pozostają bez zmian, punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach.

Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek: od godz. 12.00 do 16.00
Środa: od godz. 09.00 do 13.00
Czwartek: od godz. 12.00 do 16.00
Piątek od godz. 09.00 do 13.00

Przypominamy, iż nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w tym okresie nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) nie ukończyła 26 lat;
6) ukończyła 65 lat;
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8) która jest w ciąży – w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego można znaleźć w Biuletynie Informacji Powiatu oraz Gmin.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments