Województwo Dolnośląskie obchodzi swoje święto

Województwo Dolnośląskie obchodzi swoje święto

Prasóweczki

Uroczysta sesja sejmiku województwa, która odbyła się dzisiaj na Politechnice Wrocławskiej, to ważna część Święta Województwa Dolnośląskiego. Ten wyjątkowy dzień obchodzimy już po raz trzynasty. To okazja do integracji mieszkańców Dolnego Śląska i wyróżnienia osób działających na rzecz jego rozwoju.

Święto Województwa Dolnośląskiego zostało ustanowione w 2010 roku i obchodzimy je 16 października, czyli w dniu św. Jadwigi, patronki regionu. Każdego roku z tej okazji Samorząd Województwa Dolnośląskiego spotyka się na uroczystej sesji sejmiku. W jej trakcie nagradzane są wyjątkowe osoby i organizacje, które w minionym roku wyjątkowo zasłużyły się dla regionu lub jego mieszkańców.

Województwo Dolnośląskie obchodzi swoje święto

– Symbolika Święta Województwa Dolnośląskiego łączy wszystkich mieszkańców regionu, ponieważ Dolny Śląsk jest naszym wspólnym dobrem. O sile naszego regionu świadczy otwartość, pracowitość i życzliwość Dolnoślązaków. Mówiąc o mijającym roku nie sposób nie poruszyć tematu rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także wielkiego zaangażowania mieszkańców Dolnego Śląska w pomoc obywatelom Ukrainy, za co serdecznie dziękuję. Aspekt pomocy Ukrainie był też istotny przy wyborze laureata tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którą przyznajemy za szczególne osiągnięcia dla regionu. Mimo wielu wyzwań, Dolny Śląsk cały czas dynamicznie się rozwija. Jest to niezaprzeczalny sukces mieszkańców regionu, a także rezultat bardzo dobrej współpracy samorządu województwa  z samorządami lokalnymi, środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi przy zachowaniu dialogu i współpracy z rządem – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Obchody Święta Województwa Dolnośląskiego rozpoczęły się już dzisiaj, 14 października, uroczystą sesją sejmiku województwa.

Każdego roku uroczysta sesja sejmiku województwa odbywa się w miejscu wyjątkowym. Dzisiaj spotkaliśmy się w Auli Politechniki Wrocławskiej. Bardzo dziękuję profesorowi Arkadiuszowi Wójsowi za gościnę i umożliwienie organizacji tego wyjątkowego wydarzenia na terenie uczelni. Zgromadziliśmy się tam, by uhonorować tytułem Civi Honorario osobę zasłużoną dla rozwoju naszego regionu, a także wręczyć Nagrody Kulturalne SILESIA oraz złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego – mówi Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za szczególne osiągnięcia dla regionu” w roku 2022 otrzymał Rafał Dutkiewicz.

Województwo Dolnośląskie obchodzi swoje święto

Laudację o nagrodzonym wygłosił Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który w wystąpieniu podkreślił, że Rafał Dutkiewicz to wyjątkowy człowiek, cechuje go ogromne zaangażowanie w sprawy społeczne i chęć pomocy innym. Jako jeden z niewielu prezydentów dużych polskich miast piastował swoją funkcję aż przez 4 kolejne kadencje, co jest dowodem na zaufanie, jakim darzyli go mieszkańcy Wrocławia. Krzysztof Maj zauważył także, że zapał do pracy na rzecz mieszkańców u Rafała Dutkiewicza nie wziął się znikąd. Poczucie misji u nagrodzonego pojawiło się już dużo wcześniej m.in. w okresie stanu wojennego, kiedy to działał w strukturach „Solidarności” we Wrocławiu. Krzysztof Maj przypomniał również, że Rafał Dutkiewicz trzykrotnie stanął na pierwszym miejscu podium w kategorii najlepszy prezydent w Polsce w rankingu Newsweeka w latach 2010-2012, by ostatecznie w roku 2013 uzyskać tytuł Superprezydenta.

 

Priorytetem dla Rafała Dutkiewicza zawsze było kształtowanie europejskiego charakteru miasta i jego mieszkańców – otwartych, tolerancyjnych i gościnnych. Takich jakim zawsze był ich Prezydent.  Nic więc dziwnego, kontynuował Krzysztof Maj, że w swej samorządowej misji Rafał Dutkiewicz angażował się w budowanie relacji z wieloma miastami i państwami naszego kontynentu, w tym z tak bliskim Wrocławiowi Lwowem i Ukrainą.  Zmieniał i aktywizował Wrocław, by stał się on jednym z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się miast nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Jest autorem wielu działań i inicjatyw w kontekście wyjątkowych wydarzeń organizowanych we Wrocławiu, m.in szczytu Trójkąta Weimarskiego, powołania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, centrum wiedzy Academia Europaea, Global Forum, Europejskiego Kongresu Kultury, Europejskiej Stolicy Kultury, czy igrzysk sportów nieolimpijskich The World Games. Rafał Dutkiewicz podpisał umowę partnerstwa pomiędzy Lwowem i Wrocławiem. Zainicjował wybudowanie we Lwowie pomnika poświęconego profesorom zamordowanym przez niemieckich nazistów na Wzgórzach Wuleckich. Przez wiele lat zasiadał w Senacie Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego.

 

Krzysztof Maj w swoim wystąpieniu podkreślił także, że Rafał Dutkiewicz po otrzymaniu Narodowej Nagrody Niemiec w 2017 roku nagrodę pieniężną – kilkadziesiąt tysięcy euro – przekazał Fundacji „Ukraina”. Aktywnie prowadził także zbiórkę pieniędzy na rzecz zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Dodał również, że to za jego prezydentury znane od ćwierćwiecza hasło „Wrocław – miasto spotkań” stało się pełnoprawną dewizą stolicy naszego regionu. Dewizą, która skutecznie rezonowała na cały Dolny Śląsk. Wszyscy jego mieszkańcy zasmakowali w europejskości, otwartości i tolerancji, które w naturalny sposób stały się częścią naszej dolnośląskiej tożsamości.

 

– Zaszczyt wyróżnienia tą nagrodą ma również charakter symboliczny. Jest to nagroda dla tych wszystkich Dolnoślązaków, którzy zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy. A są to tysiące osób. Zatem serdecznie tym wszystkim licznym laureatom gratuluję i dziękuję. Ukraina bardzo potrzebuje pomocy całego zachodniego świata. Pomocy w znaczeniu politycznym, humanitarnym, ale także militarnym – mówi Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia w latach 2002-2018 oraz tegoroczny laureat Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 

Tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO przyznawany jest przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego od 2004 roku osobom, które swoją postawą i pracą, w szczególności na polu gospodarczym, społecznym i kulturalnym wniosły wkład do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności Dolnego Śląska, promocji regionu w Polsce i za granicą oraz przyczyniły się do kształtowania tożsamości regionalnej. Na tegorocznej uroczystej sesji sejmiku województwa tym tytułem uhonorowany został Antoni Lenkiewicz polski historyk, prawnik, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej i więzień polityczny w okresie PRL-u, samorządowiec, Kawaler Orderu Orła Białego.

Kolejnym bardzo ważnym wyróżnieniem przyznawanym podczas uroczystej sesji sejmiku jest Nagroda Kulturalna SILESIA wręczana od 2006 roku twórcom dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, którzy w sposób szczególny wnoszą wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska, promując region w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

Laureaci indywidualni oraz instytucjonalni:

Marek Krajewski – jeden z najbardziej cenionych, współczesnych polskich pisarzy, autor dwudziestu bestsellerowych powieści kryminalnych, laureat prestiżowych nagród literackich i kulturalnych.

Marek Stanielewicz – za wkład w rozwój kultury i sztuki w Regionie oraz prowadzenie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i studentów. Marek Stanielewicz uczy studentów Akademii Sztuk Pięknych projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i wystawiennictwa. Był asystentem Eugeniusza Geta Stankiewicza w pracowni warsztatowej i Jana Jaromira Aleksiuna w pracowni projektowania graficznego.

Adżarski Państwowy Zespół Wokalny „Batumi” – za wspieranie wszelkich dolnośląskich wydarzeń artystycznych odbywających się na terenie Adżarii oraz za upowszechnianie kultury gruzińskiej i adżarskiej w Polsce.

Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” – za upowszechnianie narodowych i regionalnych tańców, pieśni, obyczajów i strojów oraz edukację kulturową w Polsce i za granicą.

Województwo Dolnośląskie obchodzi swoje święto

Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wręczone zostały Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Złote Odznaki Honorowe odebrali:

Lech Stefandziałacz opozycji i „Solidarności”. W 1977 r. stworzył niezależny klub dyskusyjny „Spotkanie i Dialog” – najstarsze, działające do dziś miejsce spotkań i dyskusji środowisk konserwatywnych Wrocławia.

Andrzej Górnikdziałacz opozycji antykomunistycznej. Za swą działalność na rzecz niepodległości wielokrotnie był zatrzymywany. Przywódca i inicjator strajku w Energomontażu Wrocław. Był współinicjatorem budowy pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego we Wrocławiu. Jest założycielem i obecnym przewodniczącym klubu Gazety Polskiej we Wrocławiu.

Tadeusz Tutkalikw latach 1980-1981 sekretarz NSZZ „Solidarność” Ziemi Górowskiej. Był Radnym Rady Miejskiej i burmistrzem miasta Góry. W 2015 r. został przewodniczącym klubu Gazety Polskiej Góra Śląska. Od 2021 r. jest przewodniczącym Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów Ziemi Górowskiej.

Stanisław Obertaniecw latach 60. walczył o przekształcenie Polski w kraj demokratyczny. Był internowany w latach 1981-1982. Był przywódcą regionalnej NSZZ „Solidarność” służby zdrowia w Legnicy. Był Senatorem I Kadencji Senatu RP. Jako dziennikarz i radiowiec 18 grudnia 1991 r. z powodzeniem uruchomił pierwsze w historii Legnicy radio.

Jerzy Boheński to wieloletni prezes a Janina Trzeciak to wieloletnia działaczka i członek zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych „Start” we Wrocławiu, które ma ponad pięćdziesięcioletnią historię. To zapis sukcesów dolnośląskich sportowców z niepełnosprawnościami, ćwiczących w dziesięciu sekcjach sportowych m.in. – piłka siatkowa na siedząco, pływanie, tenis stołowy, kajakarstwo, podnoszenie ciężarów.

Kazimierz Krasiczyńskiw sierpniu 1980 r. był członkiem komitetu strajkowego w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu. Po 13 grudnia 1981 r. był internowany przez kilka miesięcy przebywał w więzieniu w Nysie. W 2014 r. był współzałożycielem Fundacji Internowani i Więźniowie Polityczni w PRL-u. Obecnie pan Kazimierz Krasiczyński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Działania fundacji to m.in. wmurowanie i poświęcenie na Jasnej Górze kilku tablic. Tablica ku czci Żołnierzy Wyklętych, tablica ku czci gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego, tablica założyciela Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. W 2020 r. zarząd fundacji ufundował popiersie generała Ryszarda Kuklińskiego, które stoi w głównej auli Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Józef Sielukw sierpniu 1980 r. był członkiem komitetu strajkowego w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu. Po 13 grudnia 1981 r., po pacyfikacji zakładu przez 3 tygodnie przebywał w ukryciu. W latach 1981-1986 współorganizował działalność wydawniczą, sieci kolportażu i pomoc rodzinom więźniów politycznych. W latach 1982-1986 był członkiem międzyzakładowej komisji „Solidarności” Biur Projektów oraz wiceprzewodniczącym podziemnej „Solidarności” w „Cuprum” we Wrocławiu. Był kilkukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany,  internowany 30 sierpnia 1982 r. Od 2001 r. jest aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym. Jest współzałożycielem Fundacji Internowani i Więźniowie Polityczni w PRL-u.

Jadwiga Szymonikod 1978 r. była pracownikiem Politechniki Wrocławskiej, specjalistą w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych. Od 1980 r. była członkiem komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej. W latach 1980-1981 organizowała i koordynowała kolportaż pism niezależnych na Politechnice Wrocławskiej, m.in. „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolnośląska”. W latach  1982-1989 współorganizowała i koordynowała podziemne struktury opozycyjne, zarządzała finansami, organizowała paczki żywnościowe i pomoc finansową dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin.

Płk. Lek. Med. Wojciech Tański – komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Szpital pod jego kierownictwem stał się jednostką o zasięgu makroregionalnym, renomowanym ze względu na stosowane procedury medyczne w zakresie ochrony zdrowia. Jest jednostką zabezpieczającą podstawowe i wysokospecjalistyczne usługi zdrowotne dla mieszkańców Dolnego Śląska.. Wśród pacjentów jest postrzegany jako lekarz z powołania, w pełni oddany podopiecznym.

Radosław Ratajszczakprzez 15 lat był dyrektorem Wrocławskiego ZOO,  które w 2010 roku, jako pierwsze w Polsce, przekształcił w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Największym sukcesem była realizacja autorskiego pomysłu budowy unikatowego oceanarium. Afrykarium Zoo Wrocław stało się jedną z największych atrakcji turystycznych w kraju. Obecnie rocznie odwiedza je około miliona osób. Wrocławskie ZOO prowadzi działania na rzecz ochrony zwierząt w ich naturalnym środowisku, powołało Fundację DODO, która wspiera projekty, m.in. w Brazylii, Kongo, RPA, Wietnamie czy na Filipinach.

Eugeniusz Kamińskiod 1983 r. jest honorowym dawcą krwi. W ciągu tych lat oddał 150 litrów krwi. W czasie klęsk żywiołowych organizował akcje pomagania powodzianom, zbierając i przekazując potrzebującym żywność, środki czystości i odzież.

Henryk Jacukowiczjest założycielem i przewodniczącym Klubu Gazety Polskiej w Trzebnicy. Organizował cykl warsztatów historyczno-politycznych, spotkania z historykami, dziennikarzami i politykami, spotkania opłatkowe z udziałem gości z innych klubów Gazety Polskiej, posłów i władz wojewódzkich. Jest pomysłodawcą i organizatorem społecznego komitetu budowy pomnika – Krzyża „Katyń-Smoleńsk”, pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.

Jarosław Kardelaorganizuje spotkania historyczno-patriotyczne na terenie powiatu świdnickiego, szczególnie w gminie Strzegom.  Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach szerzenia wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży. Współpracuje z polonią i z klubami Gazety Polskiej, nawiązując przyjaźnie i kontakty. Realizuje wystawy na temat wybitnych postaci oraz wydarzeń historycznych i religijnych. Jest pomysłodawcą  powstawania tablic pamiątkowych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments