Monitoring konstrukcji

Monitoring konstrukcji

Warto przeczytać

Monitoring obiektów budowlanych

Niezależnie od rodzaju obiektu budowlanego jego budowa oraz późniejsza eksploatacja narażone są na oddziaływanie negatywnych czynników gruntowych w konkretnej lokalizacji, a także na wpływ zmiennych warunków atmosferycznych. Monitoring konstrukcji budowlanych pozwala w szybkim czasie wykryć wszelkie nieprawidłowości w konstrukcji obiektu i w efekcie zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne oraz technologiczne, eliminujące uszkodzenia powstałe na skutek czynników zewnętrznych.

Systemy monitoringu konstrukcji wykorzystuje się przede wszystkim w celu porównania reakcji obiektu budowlanego z założeniami projektowymi, wczesnego wykrycia zagrożenia związanego z uszkodzeniem konstrukcji obiektu czy też rozpoznania przyczyn nietypowego zachowania obiektu budowlanego. Monitoring konstrukcji budowlanych ma olbrzymie znaczenie, ponieważ pozwala w prosty sposób zobrazować wpływ wszystkich czynników zewnętrznych na pracę konstrukcji budowlanej, zależnej m.in. od warunków geologicznych, stanu wód gruntowych oraz wielu innych czynników (np. tunele, głębokie wykopy, wyrobiska kopalni odkrywkowych, itp.).

Polska norma PN-85/B-02170

W celu ocenienia wpływu drgań na budynki specjaliści opracowali skale SWD (skale wpływów dynamicznych). Można je zastosować w przypadku najczęściej spotykanych typów obiektów o niskiej i średniej wysokości, liczących maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, które zostały wykonane z murowanych elementów, przykładowo z pustaków lub cegły.

Diagnozę dynamiczną dla budynków, do których można zastosować skalę SWD, przeprowadza się na podstawie szczegółowych wyników pomiarów dynamicznych.

Norma PN-85/B-02170 określa 4 strefy wpływu drgań na budynek. Klasyfikacja ta jest bardzo przejrzysta i pozwala na szybkie określenie sytuacji.

Strefy I-V zostały oddzielone granicami, które pojawiają się w normie PN-85 B-02170.:

  • granica A – dolna granica odczuwalności drgań przez budynek,
  • granica B – granica sztywności budynku, jest to dolna granica pojawiania się spękań,
  • granica C – granica wytrzymałości danych elementów budynku, jest to dolna granica poważnych uszkodzeń i szkód powstałych w wyniku drgań,
  • granica D – granica ta jest granicą stabilności całej konstrukcji i dolną granica awarii obiektu budowlanego.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczne i techniczne na wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanej, od planowani i projektowania, poprzez dobór odpowiednich instrumentów pomiarowych, instalację, wdrożenie, na nadzorze prawidłowości konstrukcji kończąc.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments