Jak przeciwdziałać wykluczeniu seniorów?

Jak przeciwdziałać wykluczeniu seniorów?

Seniorzy obok osób niepełnosprawnych są uznawani za najbardziej wykluczoną grupę społeczną w Polsce. O ile jednak wykluczenie osób niepełnosprawnych związane jest z ograniczeniami ruchowymi czy brakiem dostępu do danej instytucji, to w przypadku seniorów wykluczenie ma często formułę braku dostępu do informacji czy społecznego wyobcowania.

Czytaj więcej