60 milionów złotych wsparcia dla branży turystycznej

60 milionów złotych wsparcia dla branży turystycznej

Aktulności

 

Samorząd województwa we współpracy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą ogłaszają konkurs dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Na dofinansowania przeznaczono w sumie ponad 60 mln złotych z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

– Tak jak zapowiadałem kilka tygodni temu systematycznie przekazujemy kolejne wsparcie finansowe dla dolnośląskich przedsiębiorców. Epidemia koronawirusa boleśnie dotknęła branżę turystyczną. Przeszło 60 milionów złotych, które teraz udostępniamy z pewnością pomoże uratować wiele firm i miejsc pracy – mówi marszałek Cezary Przybylski.

 

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością sportową, rekreacyjną, twórczą związaną z kulturą i rozrywką, a także z prowadzeniem muzeów, bibliotek czy archiwów. O wsparcie mogą się ubiegać także agenci turystyczni, wszelkiego rodzaju organizatorzy turystyki, pośrednicy, firmy związane z działalnością usługową w zakresie rezerwacji, zakwaterowania, wyżywienia i inne przedsiębiorstwa, których praca związana jest z branżą turystyczną.

 

– Turystyka to jeden z wielu sektorów gospodarki, który został bezpośrednio dotknięty kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Według danych GUS część przedsiębiorców deklaruje spadek obrotów swoich działalności w wysokości nawet 90% – przyznaje Jerzy Michalak, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

 

W ramach konkursu na wsparcie dla beneficjentów przeznaczono w sumie ponad 60 mln złotych. Projekt realizowany jest dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych firm wyliczona zostanie na podstawie stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w oparciu o stawkę jednostkową na okres 3 miesięcy (metodologię stawki jednostkowej, która wysokość wsparcia uzależnia od wielkości zatrudnienia, opracowało na poziomie krajowym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy m.in. z Konfederacją Lewiatan).

 

  • Minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstwa: 23,5 tysięcy złotych (przy jednym pracowniku, jednym etacie)
  • Maksymalna kwota dofinansowania: 164,7 tysięcy złotych (przy 49 pełnych etatach)

 

 

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia poniższe warunki:

 

  • Jest mikro- lub małym przedsiębiorcą (w tym również może być osobą samozatrudnioną). Jednym z kryteriów przy określeniu małego przedsiębiorstwa jest zatrudnienie od 1 do 49 pracowników, a stan zatrudnienia liczy się na 31 maja br.
  • Rozpoczął działalność gospodarczą nie później niż 1 grudnia 2019 r.
  • Posiada siedzibę / oddział / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. Dolnośląskiego.
  • Boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 .
  • Nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie.
  • Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR od godz. 8.00 dnia 23.06.2020 r.  do godz. 15.00 dnia 26.06.2020 r. lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór – w tym momencie Generator zostanie zablokowany i nie będą przyjmowane kolejne wnioski.

 

Celem projektu jest pomoc w utrzymaniu płynności finansowej dolnośląskich przedsiębiorstw. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności firmy przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie. W terminie do 30 dni od upływu 3 miesięcy, przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć specjalny wniosek sprawozdawczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments