ZSZ w Wołowie – “Szkołą Przesiębiorczości”

Miło jest nam poinformować, że Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie otrzymał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Głównym celem programu było przygotowanie młodzieży do życia w nowych warunkach gospodarki rynkowej oraz zdobycie wiedzy, przede wszystkim tej praktycznej ułatwiającej realizację planów zawodowych. Program był realizowany przy współpracy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest głównym pomysłodawcą projektu.

Dzięki otrzymanemu certyfikatowi Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie może pełnić rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości.

Aby otrzymać certyfikat szkoła musiała przejść dwustopniową procedurę, w ramach której realizowała działania w czterech obszarach:
I. Przygotowanie do aktywności na rynku pracy.
II. Uczenie świadomego gospodarowania finansami.
III. Otwartość na współprace z innymi.
IV. Odpowiedzialność za edukację ekonomiczną.

Program realizowany był od marca 2008r. Podczas przeprowadzanych zajęć młodzież mogła zapoznać się m.in.: z pracą Urzędu Skarbowego w Wołowie, ZUS-u, Przedszkola „Słoneczko” oraz Politechniki Wrocławskiej, zarówno poprzez odwiedzenie tych instytucji, jak i zaproszenie specjalistów na lekcje fakultatywne.

Serdecznie gratulujemy!!

Opracowano na podstawie materiałów Magdaleny Lokś – koordynatora projektu

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker