“Zielone okna Starostwa”

Stojąc przed frontem budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie każdy zadaje sobie pytanie dlaczego Starostwo wymienia okna na zielone? Nie jest to żaden manifest ani chochlik budowlany, jest to pierwszy etap wymiany okien w Starostwie.

Zielona barwa nie jest przypadkowa, decyzję o zmianie koloru stolarki okiennej Zamku Piastowskiego podjął Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, opierając się na badaniach stratygraficznych stolarki okiennej, z której wynika, że pierwszym kolorem okien była zieleń.

Prace remontowe obejmują parter, I oraz II piętro budynku od strony wejściowej, łącznie zostanie wymienionych 31 okien. Wymiana okien bez wątpienia wpłynie na estetykę samego obiektu (powrót do pierwotnego wyglądu) oraz poprawi stan termoizolacyjny budynku.

Pierwszy etap remontu ma zakończyć się 29.04 2011 r.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker