Zareklamuj siebie i powiat

Jeśli działasz w szeroko rozumianej branży turystycznej i chciałbyś dotrzeć do jak największej grupy potencjalnych klientów, to przekaż nam swoje materiały reklamowe i promocyjne, abyśmy mogli przedstawić je  na targach turystycznych.

Powiat Wołowski bierze udział w projekcie „Wokół Wrocławia – promocja walorów środowiska naturalnego gmin otaczających aglomerację jako nowy produkt turystyczny Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu Unii Europejskiej. Dobrze wiemy, że tereny położone w pobliżu Wrocławia, w tym powiat wołowski, mają do zaoferowania wiele atrakcji przyrodniczych i kulturowych, jednak zarówno wrocławianie jak i goście spoza regionu często nie są ich świadomi. Stąd wspólny projekt 13 samorządów położonych w szeroko rozumianej aglomeracji wrocławskiej. Naszym celem jest „przyciągnięcie” do nas mieszkańców Wrocławia i innych dużych miast w ramach turystyki weekendowej i krótko pobytowej. Aby to osiągnąć prowadzona jest wielopłaszczyznowa kampania promocyjna. W ramach projektu powstał już m.in. serwis internetowy www.kolowroclawia.pl, folder turystyczny, mapa a także film reklamowy. Kolejnym działaniem jest wspólna promocja na targach turystycznych, w tym międzynarodowych, we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Pierwsze targi we Wrocławiu odbędą się już w kwietniu, dlatego zachęcamy wszystkie podmioty działające w szeroko rozumianej branży turystyczno-rekreacyjnej do przekazywania nam swoich materiałów promocyjnych i reklamowych – ulotki, broszury itp. Zostaną one wystawione i udostępnione na wspólnym stanowisku targowym pn. „Koło Wrocławia”. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z możliwości bezpłatnej promocji na popularnych i licznie odwiedzanych targach. Materiały należy przekazywać do Wydziału Promocji Starostwa, III p., pok. nr 41, do końca marca.

Serdecznie zachęcamy do udziału, bo tylko wspólna promocja może przynieść najlepsze efekty!

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker