Zaproszenie do udziału w szkoleniach dla nauczycieli

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
realizują na terenie Powiatu Wołowskiego program Ratujemy i uczymy ratować.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od siedmiu lat prowadzi program „Ratujemy i uczymy ratować”. Celem przedsięwzięcia jest nauka dzieci pierwszej pomocy. W tym celu fundacja organizuje bezpłatne szkolenia, na których 2 wytypowanych nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej z każdej szkoły podstawowej zgłoszonej do udziału w programie otrzymuje wiedzę, umiejętności oraz materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowego nauczania pierwszej pomocy najmłodszych dzieci poczynając od uczniów klasy I szkoły podstawowej.
Program objęty został patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W roku 2012 partnerami w/w programu zostały Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, jako gospodarze i koordynatorzy szkoleń w regionach. Jest nam niezmiernie miło, że ośrodkiem wyznaczonym do koordynowania szkoleń na terenie Dolnego Śląska w programie Ratujemy i uczymy ratować zostało Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Dlatego w sposób szczególny chcemy zaprosić wszystkich Państwa Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wołowskiego do udziału w szkoleniach, zarówno tych szkół, które brały już udział wcześniej w programie Ratujemy i uczymy ratować jak również te szkoły, które po raz pierwszy chciałyby skorzystać z merytorycznego oraz technicznego wyposażenia szkół w sprzęt ratujący ludzkie życie.

Szkolenia na terenie Powiatu Wołowskiego odbędą się w dniach:

•    16 kwietnia 2013 r. w Brzegu Dolnym   –  Szkoła Podstawowa nr 1,
•    17 kwietnia 2013 r. w Wołowie             –  Zespół Szkół im. T. Kościuszki 27.

W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączony do pisma i odesłać do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na adres podany w zgłoszeniu
– mail: szkolenia@wosp.org.pl . W razie jakichkolwiek pytań związanych z w/w szkoleniami na terenie Powiatu Wołowskiego koordynatorem odpowiedzialnym z ramienia PCE i PPP w Wołowie jest Katarzyna Barylak – doradca metodyczny wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w PODN w Wołowie oraz Katarzyna Fęglerska- koordynator ds. szkoleń w PODN w Wołowie tel.71/ 389-21-00.

Zapraszamy serdecznie wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Powiatu Wołowskiego
do udziału w programie Ratujemy i uczymy ratować

Z wyrazami szacunku
Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie

Categories: Różności

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker