Zapraszamy na warsztaty

Wszystkich chętnych zapraszamy na warsztaty pn. „Sekty jako wyzwanie dla wolności człowieka”, których organizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu.
Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.: definicja oraz typy sekt, obrona przed psychomanipulacją, rola szkoły w obronie przed psychomanipulacją oraz pomoc osobie będącej w sekcie.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Lisiecka pracownik Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się 23 października w godzinach 11.30 – 14.00 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Cena warsztatów 20 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie PCE i PPP w Wołowie nr tel. 071/ 389 – 21 – 00 do 15. 10. 2009 r. w godz. 7.30 – 15.30.

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker