Warsztaty dla zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych w ramach małych projektów.

Gmina Wołów i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich zapraszają zainteresowane osoby do udziału w warsztacie w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii rozwoju dla małych projektów. W tym ogólne informacje o zasadach przystąpienia do składania wniosków w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Warsztaty odbędą się 17.02.2012, godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z działaniem dotyczącym pozyskiwania środków finansowych w ramach małych projektów (kto może starać się o dofinansowanie, zakres pomocy, poziom dofinansowania).

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów możecie Państwo uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” pod nr telefon u 76-858-45-45.

Categories: Na tapecie, Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker