W Żerkówku dużo się dzieje

zerkowek_1Stowarzyszenia działające w dolnobrzeskich  wsiach są bardzo aktywne. Starają się zdobywać środki finansowe w różnych miejscach, a przez to poprawiać warunki życia na wsi. Dużą pomocą jest Urząd Miejski, który stowarzyszeniom pomaga, jednak aktywność musi być również po stronie mieszkańców.
Stowarzyszenie Mieszkańców Żerkówka „Słoneczne wzgórze” w tym roku pozyskało pieniądze z trzech źródeł – dwóch fundacji i Urzędu Miejskiego. Pieniądze z Urzędu Miejskiego wykorzystano na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie dwutygodniowych półkolonii dla dzieci ze wsi, natomiast środki z fundacji na upiększenie miejsca wypoczynku dla wszystkich mieszkańców wsi.  
Od ubiegłego tygodnia członkowie stowarzyszenia „Słoneczne wzgórze” wykonują stoły i ławki, które stać będą przy placu zabaw. Zakupili materiał i sami zajęli się robocizną. Ławo – stoły – a będzie ich osiem – wykorzystane zostaną również przy okazji sobotnich gminnych dożynek. W tym tygodniu członkowie stowarzyszenia chcą budować skalniak, a po nim  murowanego grilla. Pracy jest sporo, a chętnych do pomocy niewielu.
W ciągu wakacji stowarzyszenie oprócz półkolonii dla dzieci zorganizowało sprzątanie lasu ze śmieci, które powtórzone zostanie we wrześniu. We wrześniu będzie również wycieczka do leśnictwa w Lipnicy.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker