W naszej gminie bocian nie wyginie

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zaprasza do udziału w tworzeniu ogólnopolskiej bazy gniazd bociana białego i ogólnopolskiej bazy aktywności na rzecz bociana białego.

Do pierwszej z nich trafiają wyniki obserwacji i zdjęcia bocianich gniazd, nadesłane przez obserwatorów, do drugiej opisy wszelkich inicjatyw podjętych z myślą o bocianach od stycznia 2009 roku. Z pomocą osób i instytucji z całego kraju uzupełniamy, weryfikujemy i rozbudowujemy internetowe bazy. Bazy uzupełniane będą poprzez pozyskiwanie informacji na temat prowadzonych renowacji lub pielęgnacji gniazd bocianich z podaniem miejscowości w jakiej przeprowadzono prace, okoliczności zdarzenia, a także nazwy wykonawcy oraz instytucji bądź osób zaangażowanych w prace. Jeśli na obszarze nadleśnictwa odbyły się inne interwencje dotyczące bocianów (np. ratowanie piskląt bądź rannych ptaków, obrączkowanie, sprzątanie bocianich żerowisk, prelekcje o bocianach dla uczniów itp.), takie informacje również będą bardzo przydatne.

Informacje o aktywnościach można przesyłać na trzy sposoby:
• za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.bociany.pl, w bazie aktywności;
• mailem na adres bociany@bociany.pl;
• pocztą tradycyjną na adres: PTPP „pro Natura”, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław.

Informujemy również, że 31 maja, po raz ósmy obchodzić będziemy w Polsce Dzień Bociana. Jest to okazja do przypomnienia szczególnego miejsca jakie bocian biały zajmuje w naszej tradycji i kulturze oraz potrzeby ochrony tego gatunku. Ważne jest aby w różnej formie docierać do społeczeństwa z informacją, że bociany aby przetrwać, potrzebują naszej pomocy. Liczy się każda podjęta inicjatywa. W tym roku, przy okazji obchodów bocianiego święta, chcemy zwrócić szczególną uwagę na duże znaczenie działań lokalnych na rzecz ochrony tych ptaków, potrzebę aktywności na poziomie gminy. Dla podkreślenia tego przesłania, Dzień Bociana 2010 obchodzić będziemy pod hasłem:

W naszej gminie bocian nie wyginie

Obchody Dnia Bociana mogą przybierać rozmaite formy. Wystawy, konkursy, wycieczki, festyny, pogadanki, artykuły prasowe, przedstawienia – to kilka sprawdzonych propozycji. Zachęcamy do radosnego świętowania w połączeniu z nagłaśnianiem potrzeb bocianów oraz troską o konkretne gniazda i żerowiska. Bocianie święto można obchodzić razem z przypadającym na 1 czerwca, Dniem Dziecka. Pomysły do wykorzystania można znaleźć m.in. na stronie www.bociany.pl, gdzie prezentujemy przykłady imprez organizowanych z tej okazji w latach poprzednich. Prosimy o przesyłanie relacji z obchodów Dnia Bociana 2010, niezależnie od ich charakteru, rozmiaru i zasięgu. Wszystkie zostaną zaprezentowane w ogólnopolskiej bazie aktywności na rzecz bociana białego na stronie www.bociany.pl

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker