Udana matura

2 miejsce w województwie zajął Powiat Wołowski pod względem zdawalności tegorocznych matur. Powiat uplasował się również na wysokim 3 miejscu pod względem przyrostu zdawalności względem ubiegłego roku. Maturę zdało 85,5% wszystkich zdających uczniów.
Analizując i porównując wyniki egzaminu maturalnego w Powiecie Wołowskim wyraźnie widać, że zdawalność egzaminu w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych przekracza znacznie zdawalność uczniów na obszarze województwa dolnośląskiego i jest również lepsza niż wynik ogólnopolski.

Na tak dobry rezultat wpływ ma kilka czynników. Powiat Wołowski w miarę swoich możliwości finansowych dokłada wszelkich starań, aby warunki nauki i pracy w szkołach były coraz lepsze.

Wyniki egzaminu maturalnego to przede wszystkim efekt pracy uczniów, nauczycieli i rodziców, jednak nie bez znaczenia pozostaje zaplecze szkół. Zarząd Powiatu oraz Wydział Edukacji dokładają wszelkich starań by absolwenci gimnazjów kontynuowali edukację w szkołach naszego powiatu. Jak widać chociażby ze statystyki, warto.

Gratulujemy uczniom znakomitych wyników egzaminu maturalnego. Dziękujemy nauczycielom, dyrektorom i rodzicom za włożony wysiłek.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker