To już pewne – będzie remont placu targowego.

Wniosek Gminy Wołów o przyznanie pomocy w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 uzyskał największą ilość punktów, co oznacza, że remont placu targowego będzie realizowany. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 2 641 905,20 zł. Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Tutaj.

Categories: Na tapecie, Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker