Stypendia dla najzdolniejszych

Już tylko do 28 lutego najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski mogą ubiegać się o stypendia naukowe, sportowe, bądź artystyczne. Stypendium przyznawane jest na okres semestru.

 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie którzy:

– posiadają  szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy (laureaci olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim)

– wybitnie uzdolnieni uczniowie w jednej z dziedzin kultury i sztuki

– uczniowie, którzy osiągają  potwierdzone wysokie wyniki w co najmniej jednej dyscyplinie sportowej
Z  wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po akceptacji Rady Pedagogicznej.

Szczegółowe informacje o przyznaniu stypendium  uczniowie znajdą w Uchwale Nr XI/69/07 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 listopada 2007r., którą można znaleźć na stronie BIP Powiatu Wołowskiego.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wniosek o przyznanie stypendium Rady Powiatu Wołowskiego.

Categories: Na tapecie, Powiat
Tags: Edukacja

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker