Środki dla mikroprzedsiębiorców

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków dla działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie z tego zakresu. Ponownie wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości zapraszamy na bezpłatne szkolenie – tym razem dla tych, którzy chcą na terenach wiejskich utworzyć lub rozwinąć swoją działalność przy pomocy środków unijnych. O bezzwrotne dotacje (maks. 300 tys. zł, poziom dofinansowania do 50%) mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne i spółki prawa handlowego. Uwaga: warunkiem jest miejsce zamieszkania/siedziby/nieruchomości (jeżeli projekt dot. jej przebudowy lub remontu) w miejscowości do 5 tys. mieszkańców. W przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa o dotacje mogą się ubiegać także podmioty/osoby z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 28.06.2010 r. – 9.07.2010 r. w oddziałach regionalnych ARiMR w całej Polsce. Planowany termin szkolenia, na którym zostanie wyjaśnione jak przygotować się do złożenia wniosku, to 21 czerwca, przy czym odbędzie się ono jedynie w przypadku zebrania minimum 15 osób!

Na zgłoszenia czekamy do 17 czerwca pod nr tel. 71 380 59 24 lub 71 380 59 20, bądź mailem na adres fundusz@powiatwolowski.pl

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker