Senior w obiektywie i za obiektywem

Woman taking a picture of themselvesFundacja Dworek Skórzewski – organizacja pozarządowa zajmująca się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji – zaprasza Państwa do udziału w Konkursie Fotograficznym “Senior w obiektywie i Senior za obiektywem”.

 

Celem fundacji jest:

Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych

Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi

Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów

Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych

Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze

Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Senior w obiektywie – obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, a głównym tematem są osoby starsze

Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są…” obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy – Senior w obiektywie i za obiektywem

Regulamin konkursu – Senior w obiektywie i za obiektywem

Categories: Różności
Tags: Konkurs, Senior

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker