Sa pieniądze w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

W związku z tym, iż obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie posiada środki finansowe Funduszu Pracy na ten cel w kwocie 214.700,00zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

Nabór wniosków na refundację będzie się odbywał w dwóch terminach:
I termin –   do 15.05. 2011r. (6 stanowisk)
II termin –  od 01.08.2011r. do 30.08.2011r. (5 stanowisk)

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker