Punktu Konsultacyjno-Doradczego im. Marianny Orańskiej

Zapraszamy na konsultacje

Od początku czerwca działa Punkt Konsultacyjno-Doradczy im. Marianny Orańskiej dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołowskiego. Powstał on dzięki współpracy wołowskiego Stowarzyszenia „KAMERTON” z Urzędem Miasta i Gminy w Wołowie, Stowarzyszeniem „proPago” z Brzegu Dolnego, Wołowskim Klubem Szachowym, firmą KorekProd. oraz Gazetą Piastowską. Mieści się w Gminnym Centrum Informacji (Rynek-Ratusz, Wołów), zaś w siedzibie Stowarzyszenia „proPago” przy ul. Zwycięstwa 3 w Brzegu Dolnym utworzono jego filię, co ma ułatwić organizacjom pozarządowym z powiatu skorzystanie z doradztwa.

Zakres usług oferowanych przez punkt jest szeroki. Przede wszystkim konsultanci ds. finansów, funduszy i prawa udzielają bezpłatnych porad. Informują, jak można pozyskać środki finansowe na działanie organizacji, zarówno ze źródeł krajowych, jak i unijnych; uczą pisać i rozliczać wnioski o dofinansowanie; podpowiadają, jak założyć stowarzyszenie lub fundację. Rozwiewają wątpliwości także w zakresie innych problemów, jakie dotyczyć mogą NGO. Na okres jesienno-zimowy przewidziane są szkolenia dla członków organizacji z naszego powiatu, zaś platformą wymiany doświadczeń poszczególnych organizacji ma być zwoływane cyklicznie Forum Dialogu Organizacji Pozarządowych.

Szczegóły na www.ngo.wolow.pl

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker