Punkt Obsługi Klienta już otwarty!

Od dnia 20.02.2012 r. składanie wniosków, podań oraz wszelkiej korespondencji z Urzędem odbywać się będzie w nowootwartym Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na parterze w holu przy głównym wejściu do Ratusza.

Categories: Na tapecie, Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker