Projekt partnerski pt. “flexi-dolnoslaskie.pl”

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu od grudnia 2010 r realizują projekt partnerski pn. “flexi-dolnoslaskie.pl”

Głównym problemem na który odpowiada projekt jest brak wiedzy, znajomości marki flexicurity oraz zasad wdrożenia tego modelu wśród Przedsiębiorców oraz osób pracujących na terenie województwa dolnośląskiego. Dlatego też naszym priorytetem jest podniesienie stanu wiedzy pracowników, pracodawców z województwa dolnośląskiego o ideach i korzyściach społecznych płynących z implementacji zasad flexicurity w odniesieniu do lokalnego rynku pracy w okresie realizacji projektu.

Wszystkich zainteresowanych tematyką projektu zapraszamy na Spotkanie informacyjne, które organizujemy w dniu 05.04.2011 r, o godz. 9:00, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo.

Więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie www.flexi-dolnoslaskie.pl

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker