Projekt dla osób niepełnosprawnych

„Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” – to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, skierowany do 12 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wołowskiego.
PCPR po raz trzeci sięgnął po pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Mimo, że projekt rozpoczął się w styczniu, a potrwa do grudnia, to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jego otwarcie połączyło z organizowaną w starostwie konferencją dotyczącą osób niepełnosprawnych.  Koszt projektu to ponad 190 tys. zł. z czego 20 procent środków pochodzi z dochodów własnych PCPR. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, korzystających z pomocy społecznej. Osoby te przejdą szkolenie, otrzymają pomoc od specjalistów, a być może w przyszłości znajdą również zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie.
W latach kolejnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie chce znów starać się o kolejne środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker