Próba syren

syrena_alarmowaZgodnie z harmonogramem ćwiczeń Zakładowej Służby Ratowniczej PCC Rokita w zakresie ogłaszania i odwoływania sygnałów alarmowych oraz głosowych komunikatów ostrzegawczych – w piątek 19 czerwca odbędą się ćwiczenia całości systemu. Ćwiczenia rozpoczną się o godz. 12.00. Mieszkańcy usłyszą głośne próby ogłaszania i odwoływania sygnałów alarmowych.
_________________________________________________________________________

We wtorek 9 czerwca  o godzinie 10.20 na terenie miasta Brzeg Dolny oraz w Radeczu zostanie przeprowadzona głośna próba wszystkich syren  w celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych.
Uruchomienie syren nastąpi sygnałem alarmowym – jest to dźwięk ciągły, modulowany trwający 1 minutę, natomiast późniejsze jego odwołanie będzie sygnałem ciągłym trwającym 3 minuty.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker