Kobiety!…SpróbujMy razem

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zaprasza kobiety o statusie rolnika lub domownika zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz obszary miejskie do 25 tys. mieszkańców na warsztaty szkoleniowe w zakresie obsługi komputera oraz handlu i obsługi kasy fiskalnej.

Dodatkowo uczestniczki skorzystać będą mogły z indywidualnego wsparcia doradczego.

Szkolenie przewiduje około 80 godzin zajęć na grupę. Czas trwania projektu od 1 września 2009r. do 31.03.2011r.

Uczestniczki otrzymują bezpłatnie:

– wyżywienie,

– praktyczne i fachowe warsztaty dotyczące doradztwa zawodowego,

– kurs zawodowy,

– materiały szkoleniowe.

Warsztaty i kursy zawodowe będą przeprowadzane jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestniczek a koszty podróży będą w pełni refundowane.

Wszelkie pytania dotyczące projektu proszę kierować do Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich ul. Kościuszki 25/1 59-220 Legnica Tel. 076-862-58-25

Powiat Wołowski

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker