Posprzątaj po swoim psie

Chętnie przebywamy na świeżymy powietrzu i podziwiamy przyrodę. Niestety, urok spacerów wciąż niszczą wszechobecne psie odchody. Estetyka i czystość to jednak nie najważniejsze argumenty. Psie odchody na chodnikach i trawnikach, to nie tylko niemiły zapach i ryzyko wdepnięcia w „niespodziankę”, ale realne zagrożenie dla bawiących się dzieci oraz osób niepełnosprawnych i niewidomych.

Urząd Miejski w Wołowie przypomina o obowiązku sprzątania po swoim psie. Sprzątanie po czworonogach to nie dobra wola, to obowiązek. Psie odchody należy wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Jest to sposób zgodny z prawem i stosowany powszechnie.

Właścicielom, którzy nie przestrzegają zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku grozi mandat w wysokości nawet 500 zł.

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker