Ponad 4,5 mln z Funduszu Pracy

Po raz kolejny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwiększyło środki finansowe na Fundusz Pracy dla Powiatu Wołowskiego.

Starosta Wołowski otrzymał już oficjalne potwierdzenie, że z rezerwy budżetowej ministerstwo przeznaczyło dla naszego powiatu dodatkowo ponad 1 mln zł. W sumie Powiatowy Urząd Pracy – dysponent środków – otrzyma ponad 4,5 mln zł., które przeznaczy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a także na programy i działania na rzecz osób zwolnionych z pracy z powodu kryzysu.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker