Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie

We wtorek 4.12.2012 r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie zjawiło się 20 Radnych MRM, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Wioletta Matysek- Szumilas, dyrektorzy szkół, nauczyciele WOS-u, historii oraz prawa, a także rodzice i Radni Rady Miejskiej w Wołowie.

Obrady miały charakter uroczysty. Podczas swojego przemówienia Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura życzył przedstawicielom wołowskiej młodzieży, aby praca, którą będą wykonywać przyniosła im wiele satysfakcji, złożył im także najserdeczniejsze gratulacje.

Zgodnie ze Statutem MRM Radni na pierwszej sesji składają uroczyste ślubowanie: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady”. Na sesji nieobecna była jedna Radna, która złoży ślubowanie podczas kolejnych obrad.

Porządek wtorkowej sesji zakładał także wybór Przewodniczącego MRM. W wyniku głosowania Przewodniczącą MRM została Andżelika Zalewska z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Wybór wiceprzewodniczącego, sekretarza, komisji rewizyjnej oraz komisji problemowych zaplanowano podczas kolejnej sesji.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie I Kadencji 2012-2014:

1. Julita Dobrowolska
2. Emma Ghazaryan
3. Artur Gierko
4. Franciszek Grobelny
5. Aleksandra Grodzka
6. Mateusz Hałasiewicz
7. Przemysław Ignasiak
8. Angelika Janik
9. Urszula Kemona
10. Wiktoria Kudyba
11. Kamil Lipiński
12. Oskar Maliński
13. Dominika Skiba
14. Paulina Wilk
15. Dominika Wojtyła
16. Patrycja Zabłodzka
17. Andżelika Zalewska
18. Róża Zborowska
19. Kamila Zuziak
20. Agnieszka Żyża

Categories: Na tapecie, Powiat
Tags: Edukacja, Wołów

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker