PEGAZIK 2014

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie zaprasza na ELIMINACJE POWIATOWE – trzeci etap 19. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.

24 marca 2014 roku,  start godz. 10:00.

Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych, prosimy nadsyłać do dnia 14 marca 2014 do godz. 14:00.

Kartę można przesłać faksem na nr 713892531, e-mailem na adres: biblioteka@migbp-wolow.pl lub przynieść i zostawić w sekretariacie – I piętro.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeń

www.migbp-wolow.pl

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker