Otwarcie nowego Orlika

W piątek 19 października o godz. 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie Orlika w naszym mieście.  Impreza zorganizowana została przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki oraz Zespół Szkół Społecznych w Wołowie.  Wśród gości otwierających nowy obiekt był m.in. Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa,  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak, Burmistrz Dariusz Chmura oraz gospodarze uroczystości Starosta  Marek Gajos oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki Stanisława Borodacz.

Budowa Orlika możliwa była m.in. dzięki wsparciu ze strony Gminy Wołów. Inwestycja zrealizowana została w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy jednoczesnym wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Gminy Wołów oraz Powiatu Wołowskiego. Całość przedsięwzięcia wyniosła 1 187 073,00 zł . W oparciu o porozumienie zawarte między Gminą Wołów a Starostwem na w/w cel Gmina Wołów przekazała kwotę 228 000,00 zł, czyli prawie 20% całej inwestycji.

wolow.pl

Categories: Na tapecie, Sport

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker