Regulamin

Back to homepage

1. Ogłoszenia drobne publikowane są bezpłatnie.

2. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń:

– produktów pochodzących z kradzieży lub innych nielegalnych źródeł

– o charakterze ściśle komercyjnym

– zarobkowania przez internet

– dotyczących pożyczek finansowych

– próśb o wsparcie finansowe (z wyjątkiem przekazywania 1% na rzecz OPP)

– nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)

– politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej

– łamiących ustawę o ochronie danych osobowych

– naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych

3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

4. Administracja serwisu nie bierze odpowiedzialności za umieszczenie ogłoszenia w niewłaściwej kategorii przez nadawcę.

5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w ogłoszeniach.

6. Użytkownik dodając nowe ogłoszenie w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych od administracji serwisu.

7. Serwis portalwolow.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.

8. Ogłoszenia są publikowane maksymalnie przez 30 dni. Po tym czasie zostaną wyłączone. Osoby, które chcą jeszcze raz opublikować ogłoszenie, powinny je dodać ponownie. Ogłoszenia powtórzone przed upływem min. 15 dni mogą być wyłączone.

9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz ewentualnych usterek, które mogą się pojawić w trakcie działania Serwisu.

10. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.  W przypadku zmiany regulaminu, zastrzega sobie prawo o niepowiadamianiu o tym fakcie Użytkowników Serwisu . Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

11. Umieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker