NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WOŁOWSKIM

PantherMedia A15606972Od 1 stycznia 2016 r. Powiat Wołowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) darmowa pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługuje:

– młodzieży do 26 roku życia,

– osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

– osobom, które ukończyły 65 lat,

– osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,

– kombatantom, osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– weteranom,

– zagrożonym  lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Na terenie powiatu funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane przy ośrodkach pomocy społecznej, w tym jeden mobilny, działający na terenie Wińska i Brzegu Dolnego.

W punktach pomoc prawną świadczą radcowie prawni, adwokaci oraz doradca prawny.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Wołowie, przy ul. Trzebnickiej 6 (przy MOPS w Wołowie)

DNI I GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek:    od godz. 12.00 do 16.00

Wtorek:             od godz. 12.00 do 16.00

Środa:                od godz. 09.00 do  13.00

Czwartek:          od godz. 12.00 do 16.00

Piątek:                od godz. 09.00 do 13.00

Mobilny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany przy GOPS w Wińsku i GOPS w Brzegu Dolnym

DNI I GODZINY OTWARCIA:

Wińsko, pl. Wolności 13

Poniedziałek:  od godz. 15.00 do 19.00

Wtorek:           od godz. 09.00 do 13.00

Środa:             od godz. 15.00 do 19.00

Brzeg Dolny, Rynek 18

Czwartek:          od godz. 11.00 do 15.00

Piątek:               od godz. 11.00 do 15.00

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker