Most do konsultacji

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przedstawia do konsultacji społecznych propozycję zmiany dotyczącą m.in. zakresu rzeczowego oraz wskaźników produktu w projekcie Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi.
Projekt jest jednym z tzw. projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w Priorytecie III Transport Zaproponowany zakres uwzględnia jeden z etapów całego przedsięwzięcia tj. budowę mostu przez rz. Odrę w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi (całość o dł. 6,8 km), most przez rzekę Jeziorkę i most na cieku wodnym bez nazwy po prawobrzeżnej stronie rz. Odry. Ma to umożliwić wpięcie nowopowstałej trasy po lewobrzeżnej stronie Odry do drogi powiatowej nr 2060 D (wraz ze skrzyżowaniem) a po prawobrzeżnej stronie do drogi wojewódzkiej nr 341 (wraz ze skrzyżowaniem).Uwagi do zmian w w/w projekcie można zgłaszać do 15 stycznia 2010 r. na adres Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz elektronicznie na adres: dpe@dolnyslask.pl. Propozycja zmiany znajduje się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce projekty kluczowe.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker