Mobilny Inkubator NGO

Wszystkich przedstawicieli ngo’sów oraz osoby zainteresowane III sektorem zapraszamy serdecznie 31 marca na spotkanie dot. projektu Mobilny Inkubator NGO.


Mobilny Inkubator NGO to część większego projektu realizowanego ze środków UE w ramach programu Kapitał Ludzki pn. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR3
Na 4 godzinnym spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenia TRATWA, współrealizatora projektu, poruszą tematy związane z potrzebami NGO w powiecie, partnerstwa międzysektorowego, a przede wszystkim zaprezentują ofertę samego projektu, czyli bezpłatnego wsparcia (szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne, spotkania animacyjne) dla lokalnych organizacji pozarządowych.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00 i odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa (I piętro).
Na zgłoszenia (na adres: promocja@powiatwolowski.pl lub tel. 380 59 37/38) czekamy do poniedziałku, 28 marca.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker