Lustracja dróg powiatu wołowskiego

lustracja_drog2W związku z rozpoczynającym się okresem jesiennym, policjanci z wołowskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dokonali przeglądu dróg powiatowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W szczególności policjanci zwrócili uwagę na:
– ujawnianie miejsc i elementów dróg, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu,
– nieprawidłowości w oznakowaniu pionowym i poziomym – w rejonie szkół podstawowych,
– uszkodzenia elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– prawidłowe oznakowanie i wyposażenie przejazdów kolejowych i ich oświetlenie oraz zapewnienie widoczności na tych przejazdach,
– przypadki nieuzasadnionego wprowadzenia zakazów.
O stwierdzonych większych ubytkach w jezdni, kierownik wołowskiej drogówki telefonicznie poinformował właściwego zarządcy drogi i wystąpił z wnioskiem o ich niezwłoczne usunięcie w celu niedopuszczenia do zdarzeń drogowych.

Oficer Prasowy KPP-Wołów
mł. asp. Piotr Lewucha

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker