Licealistka z indeksem!

Ogromnym sukcesem dla Zuzanny Wojdyły, uczennicy Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie i dla nauczyciela fizyki, pana Ryszarda Koroba zakończył się udział w VII Otwartym Międzyszkolnym Konkursie Fizycznym. Konkurs swoim honorowym patronatem objęła Dolnośląska Kurator Oświaty, pani Beata Pawłowicz, a od lat konkurs organizują wspólnie Politechnika Wrocławska i Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Gospodarzem konkursu również od lat jest X LO we Wrocławiu, w którym to znajduję się najnowocześniejsza pracownia fizyczna.
OMKF realizowany jest trzyetapowo. Pierwszy, szkolny etap szkoły przeprowadziły we własnym zakresie, wyłaniając do końca stycznia 2011r dwóch reprezentantów, drugi etap międzyszkolny odbył się 10 lutego 2011r w X Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W tym etapie konkursu uczestnicy pisali test, na którym obowiązywał materiał z zakresu poziomu rozszerzonego nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. Zadania do tego etapu zostały przygotowane przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, a prace uczniów sprawdzała komisja złożona z przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej oraz wylosowanych opiekunów uczniów.  W drugim etapie konkursu brało udział 61 uczniów z 31 dolnośląskich szkół. W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie mogli wysłuchać wykładów prof. Gajewskiego i dr.  Kasperskiego z Politechniki Wroclawskiej. Komisja pracowała pilnie i aby oszczędzić stresu uczestnikom jeszcze tego samego dnia podała wyniki: do finałów OMKF dostało się 10 uczestników, wśród nich Zuzanna Wojdyła. A finał, który odbył się w dniu 16 marca 2011r w X LO we Wrocławiu to było wyzwanie dla uczniów – w nim już nikt nie sprawdzał typowej wiedzy książkowej, definicji czy wzorów. W finale uczeń musiał zaprezentować swoje dzieło – referat, pokaz lub inna formę dokumentującą ich własną pracę związaną z zainteresowaniami, fascynacjami naukowymi czy też własnymi badaniami z dziedziny fizyki lub/i astronomii. Zuzanna przedstawiła referat i pokaz na temat „Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w roztworach”. Wszystkie wystąpienia uczniów oceniało jury, które tworzyli fizycy i astronomowie – pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Jury konkursu zgodnie z Regulaminem mogło przyznać następujące tytuły: Nagrodę Główną, tytuł Laureata – dla najwyżej trzech uczestników finału i tytuł Finalisty – dla pozostałych uczestników finału. Pierwszą nagrodę zdobył uczeń LO w Lubaniu, natomiast druga nagroda i tytuł Laureata przypadła dla Zuzanny Wojdyły! Zuzanna wróciła więc z konkursu jako studentka! Indeks na Wydział Fizyki i Astronomii UW ma już w kieszeni! Laureaci i Finaliści Konkursu otrzymali również nagrody rzeczowe, których fundatorami był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miejski Wrocławia.
Warto dodać, iż w finale konkursu był tylko jeden przedstawiciel wrocławskich szkół, pozostali uczestnicy pochodzili z Lubania, Lubina, Wałbrzycha, Bolesławca i oczywiście z Wołowa, a Zuzanna była jedyną kobietą w gronie fizycznych naukowców!  Czyżby rosła nam wołowska Maria Curie? Myśl naszego wieszcza, Adama Mickiewicza „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą” jak najbardziej odzwierciedla zaangażowanie Zuzanny w zdobywanie wiedzy, bo bez jej ciężkiej pracy nie byłoby takiego efektu! Zuzanna jest jedyną uczennicą w naszym powiecie, która jeszcze przed maturą…. została studentką! Gratulacje za tak piękny wynik uczennicy należą się dla profesora Ryszarda Koroba, który swój talent pedagogiczny i pasję fizyczną potrafi przenieść na swoich uczniów. Tutaj też warto wspomnieć, iż w ubiegłym roku szkolnym Zuzanna pod kierunkiem swojego profesora zdobyła tytuł Taona w międzynarodowym Konkusrie Fizycznym „Lwiątko”. Oby takich sukcesów i tak świadomych swojej przyszłości uczniów było jak najwięcej!

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker