Kwalifikacja obowiązkowa

zolnierzOd 17 kwietnia do 4 maja 2009 roku potrwa na terenie powiatu wołowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1990 roku.
Mimo że dotychczasowy pobór zastąpiła kwalifikacja wojskowa, to obowiązek stawienia się przed komisją jest wciąż aktualny. Obowiązkowi temu podlegają mężczyźni urodzeni w 1990 roku, ale także w latach 1985 – 1989, nieposiadający określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską wzywa się również mężczyzn, którzy zostali wcześniej uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej).

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się także osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, a nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Podobnie do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1981 – 1990, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 2008/2009 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych lub będą studentkami / absolwentkami tych kierunków. Podlegający kwalifikacji wojskowej po jej zakończeniu otrzymuje książeczkę wojskową z wpisem „przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej”

Kwalifikację wojskową przeprowadzać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Wołowie, która pracować będzie w Starostwie Powiatowym w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, sala nr 18.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker