Nowa Gazeta w Powiecie

Zapewne niektórzy z Państwa zdążyli już zauważyć, że w punktach dystrybucji prasy obok Kuriera Gmin można znaleźć nową gazetę. Puls, to bezpłatny miesięcznik wydawany przez Starostwo Powiatowe, którego pierwszy numer ukazał się z końcem września br.

W numerze 2/2012 zaprezentowała nam się redakcja Pulsu, odpowiadając jednocześnie na zapytanie Kuriera Gmin dotyczące źródeł finansowania przedsięwzięcia. Kurier Gmin na rynku funkcjonuje już 22 lata a od przeszło 5-6 lat bez swojego głównego konkurenta Gazety Powiatowej. Niemniej pojawienie się nowego tytułu na naszym lokalnym rynku wydawniczym z pewnością wzmoże czujność Kuriera.

“Chcemy pokazywać ludzi twórczych, otwartych, takich „którym się chce” i którzy „PULSUJĄ życiem”. Będziemy mówić o tym co powstało i co się wydarzyło. Nie spuścimy kurtyny milczenia na problemy mieszkańców. Będziemy piętnować absurdy, które wszystkich (nas również) dotykają, będziemy doradzać i odradzać. Będziemy pytać i słuchać odpowiedzi.”,”Mieszkańcom powiatu należy się RZETELNA INFORMACJA, za którą nie będą musieli płacić.” – mówią twórcy miesięcznika Puls.

Z zaciekawieniem będziemy obserwować poczynania prasowego młodzika i liczymy, że pojawienie się nowej gazety podniesie jakość lokalnej prasy wprowadzając zdrową konkurencję.

Nowej gazecie życzymy świeżego i mądrego pióra.

PULS Miesięcznik Powiatu Wołowskiego

Wydawca:
Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Redaktor naczelna:
Katarzyna Staroń, redaguje kolegium

Kontakt z redakcją:

tel. 71 3805937, 71 3805938, 71 3805955, e-mail: promocja@powiatwolowski.pl

Miesięcznik jest współfinansowany przez Gminę Brzeg Dolny

Categories: Na tapecie, Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker