Księgi Kondolencyjne w Powiecie Wołowskim

Wszyscy łączymy się w bólu po tragedii, jaka dotknęła nasz kraj. Wszędzie, z potrzeby serca, organizowane są uroczystości poświęcone pamięci ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Zapraszamy do wpisywania się do Ksiąg Kondolencyjnych, wystawionych w Urzędach Miasta i Gminy w Wołowie, Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym oraz Urzędzie Gminy Wińsko. Wyrazy współczucia spływają do nas także od naszych zagranicznych partnerów. Jeszcze wczoraj, o godz. 19.00, w kościele p.w. Św. Karola Boromeusza, w spontanicznym odruchu serca, odbyła się z inicjatywy władz samorządowych Powiatu Wołowskiego Msza Św. w Intencji Ofiar Katastrofy. Podobna msza, tym razem zorganizowana przez Liceum Ogólnokształcące w Wołowie, odbędzie się w tym samym kościele, w środę, o godz. 12.00. Od dziś natomiast można wpisywać się do Ksiąg Kondolencyjnych wyłożonych w urzędach samorządów gminnych. Swoje kondolencje w ten sposób wyrażą także, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołowie, Starosta Wołowski Maciej Nejman i Wicestarosta Wołowski Marek Cukrowski. Deklarują oni także udział przedstawicieli samorządu powiatowego zarówno w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta RP jak i osób, które zginęły w katastrofie, a które pochodziły lub związane były z Dolnym Śląskiem. Wyrazy współczucia napływają także z zagranicy. Drogą mailową otrzymaliśmy już kondolencje z Ukrainy (Powiatu Berdyczowskiego), z Gruzji (miasta Chokhatauri), a także od przyjaciół z Powiatu Harburg, z Niemiec.

Księgi Kondolencyjne:

– Urząd Miasta i Gminy w Wołowie, Sala Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego; wpisów można dokonywać w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 7.30 do 15.30; wtorek od 9.00 do 17.00.

– Urząd Miejski w Brzegu Dolnym Urząd Stanu Cywilnego w budynku Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, I piętro. Do Księgi można się wpisywać codziennie od godziny 8.00 do godziny 21.00.

– Urząd Gminy Wińsko, sekretariat I piętro. Do Księgi można się wpisywać w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7.30 do15.30, w środy od 7.30- do 17.00

Księgi będą wyłożone do dnia zakończenia Żałoby Narodowej.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker