Konwent

Powiat Wołowski będzie po raz pierwszy gospodarzem posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
22 i 23 września gościć będziemy starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z całego województwa dolnośląskiego. Konwenty działają w ramach ogólnopolskiego Związku Powiatów Polskich, a ich celem jest reprezentowanie interesów członków ZPP z obszaru danego województwa. Służą temu podejmowanie wspólnych działań powiatów w wymiarze ogólnowojewódzkim, współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami z obszaru danego województwa, a także wymiana doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty. Na posiedzeniach, na których omawiane są ważne dla powiatów problemy i sprawy, wypracowywane są również wspólne wnioski i stanowiska, które kierowane są później do strony rządowej.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker