Jestem świadomym konsumentem

„Jestem świadomym konsumentem” – III Powiatowy konkurs z wiedzy konsumenckiej

W sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego 4 kwietnia 2012 roku odbył się III Powiatowy Konkurs „Jestem świadomym konsumentem”. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, a honorowy Patronat nad konkursem, tak jak w latach poprzednich objął Starosta Powiatu Wołowskiego i Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.
Wszystkich zgromadzonych w imieniu Dyrektora PCEiPPP, Pani Krystyny Adaśko przywitała Izabela Michońska – doradca metodyczny, a oficjalnie konkurs rozpoczęła Pani Katarzyna Staroń – nowy Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.
Zgodnie z Regulaminem w konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkoły gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej.  Celem konkursu było podniesienie świadomości konsumenckiej uczniów. Dzięki poznaniu zagadnień wymaganych na konkursie uczniowie poznali pojęcia i zasady prowadzenia zdrowego i bezpiecznego stylu życia, uświadomili sobie wpływ własnych zachowań konsumenckich na indywidualny stan zdrowia, poznali znaki graficzne dotyczące produktów spożywczych, chemicznych, a także poznali prawa przysługujące konsumentom i dowiedzieli się, w jaki sposób i gdzie mogą dochodzić swoich praw.
Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć szkół, w tym dwie szkoły gimnazjalne i cztery szkoły ponad gimnazjalne.
– Publiczne Gimnazjum w Wińsku
– Niepubliczne Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych  w Wołowie
– Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie
– Technikum nr 2 im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie
– Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

Łącznie w konkursie udział wzięło 7 uczniów szkoły gimnazjalnej i 16 uczniów szkoły ponad gimnazjalnej. Cieszy fakt, że coraz więcej szkół zauważa ważność przekazywania uczniom praktycznej wiedzy potrzebnej konsumentom i włącza się do udziału w konkursie. Na zakończenie zmagań wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zrobili wspólne zdjęcie i na pamiątkę otrzymali upominki powiatowe.

Po zakończeniu konkursu Komisja w składzie:
Izabela Michońska – przewodnicząca komisji
Aldona Trześniowska – nauczyciel ZSZ Wołów
Barbara Paszkiewicz – nauczyciel ZS im. T. Kościuszki w Wołowie
Bożena Serafin – nauczyciel LO w Wołowie
Katarzyna Staroń – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta – członek honorowy

Komisja sprawdziła arkusze konkursowe uczniów szkoły gimnazjalnej i szkoły ponad gimnazjalnej i na podstawie otrzymanej punktacji ustaliła wyniki końcowe.

 

Wyniki konkursu:
a)    w kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce – Sara Grocholska – uczennica Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie
II miejsce – Anna Kowalewska – uczennica Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie
III miejsce – Sebastian Książczyk – uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku

b)    w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Natalia Wasilewska – uczennica Technikum nr 1 w ZS im. Tadeusza Kościuszki
II miejsce – Patrycja Duliban – uczennica  Technikum nr 2 im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
III miejsce – Agnieszka Tracz – uczennica Technikum nr 1 w ZS im. Tadeusza Kościuszki
III miejsce – Kinga Kozioł – uczennica Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie
III miejsce – Klaudia Łukasik – uczennica  Technikum nr 2 im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
III miejsce – Martyna Wcisło – uczennica Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie

Na uwagę zasługują pięknie napisane rozprawki na temat „Jak być ekologicznym konsumentem”. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie Powiatu i stronie PCE i PPP w Wołowie.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi na Gali Laureata. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a szkoły zapraszamy do wzięcia  udziału  w konkursie za rok.

 

Doradca metodyczny
Izabela Michońska

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker