Jest lokalizacja mostu.

mostDziś wracamy do sprawy budowy mostu drogowego przez Odrę łączącego Brzeg Dolny i gminę Miękinia. Już wiadomo gdzie będzie zlokalizowany.
Przed rokiem Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na koncepcję lokalizacji mostu i dróg dojazdowych do niego. Jesienią wrocławska firma BIPROGEO PROJEKT przedstawiła sześć koncepcji, z których wybrano tę najlepszą – jak się okazuję – najbardziej satysfakcjonującą mieszkańców Brzegu Dolnego.
Przy budowie mostu w Brzegu Dolnym największą przeszkodą zdawał się być obszar  objęty ochroną przyrodniczą w ramach programu „Natura 2000”, który ciągnie się od mostu kolejowego w Brzegu Dolnym aż do Głogowa. Obszar „Natura 2000” chroni najciekawsze i najcenniejsze obszary przyrodnicze w Polsce.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opowiedzenie się mieszkańców gminy Brzeg Dolny i Miękina za koncepcją zachodnią budowy mostu i obwodnicy miasta Brzeg Dolny, jest ważnym krokiem na drodze do ustalenia jego lokalizacji. Gdyby tego nie uczyniono, budowa mostu mogłaby zostać skutecznie zatrzymana.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która jest inwestorem z ramienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego prowadzi obecnie prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji. Harmonogram prac jest ściśle określony.

Źródło
Categories: Brzeg Dolny, Powiat
Tags: Brzeg Dolny

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker