Ewakuacja Starostwa

W dniu 27 kwietnia 2012r. od godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia związane z ewakuacją.

Podczas ćwiczeń sprawdzone zostały umiejętność powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także przestrzegania zasad ewakuacji i sposobów zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Ćwiczenia zostały organizowane wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker