e-powiat wołowski

Trwa realizacja projektu „Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie”. Został wdrożony już m.in. komponent dot. e-urzędu czyli możliwości załatwiania spraw on-line. Na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa ikona „e-wnioski”. Zaprowadzi ona do e-urzędu, czyli serwisu, gdzie, mając podpis elektroniczny, można załatwiać sprawy, np. składać wnioski, on-line. Aby móc korzystać z aplikacji trzeba założyć swoje indywidualne konto, z którego korzystać będziemy już we wszystkich kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Wołowie. Dzięki podpisowi elektronicznemu nie tylko mieszkańcy będą mogli składać pisma on-line, ale także urzędnicy na nie odpowiadać. Serwis umożliwi nam także śledzenie statusu załatwiania sprawy. Pamiętajmy jednak, że przy bardziej skomplikowanych kwestiach, gdzie np. niezbędna jest dokumentacja techniczna, wizyta w urzędzie i forma papierowa (przynajmniej w części) będzie jednak potrzebna. E-urząd może przyspieszyć jednak tok sprawy, a w części przypadków zastąpić w ogóle wizytę w urzędzie. Jest to też nasz pierwszy krok do stworzenia prawdziwego e-społeczeństwa. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker