Dotacja z DFPR

1 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Wołów Witold Krochmal odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego umowę na dofinansowanie w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Umowy takie odebrali również przedstawiciele 11 innych z 28 gmin, którym w tym roku przyznano dotacje z DFPR.

Gmina Wołów otrzymać ma wsparcie na przebudowę drogi dojazdowej do strefy aktywności gospodarczej w Wołowie; trwa obecnie przetarg na wykonanie tego zadania (informacje o przetargu dostępne są na www.bip.wolow.pl).
Burmistrz, dziękując Zarządowi Województwa za przyznane dofinansowanie, podkreślił, że inwestowanie w infrastrukturę służy rozwojowi, a pieniądze z DFPR pomagają zrealizować zadania, na które wielu gmin po prostu nie stać.
Projekty, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu w ramach Funduszu, przyczynią się do polepszenia sytuacji społeczno-gospodarczej gmin oraz podniosą ich atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną.

(mwk)

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker