Dopłata do kredytów

5 sierpnia weszła w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielonych osobom, które utraciły pracę. Wnioski można składać we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy do końca 2010 roku.

Na dopłatę do kredytu mogą liczyć osoby, które utraciły pracę lub zakończyły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej po 1 lipca 2008 r. Warunkiem otrzymania pomocy będzie zarejestrowanie się w urzędzie pracy i uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dopłata do kredytu wyniesie maksymalnie 1 200 zł. miesięcznie i będzie wypłacana przez rok. Pieniądze trzeba będzie oddać po upływie dwóch lat w nieoprocentowanych ratach. W przypadku trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej lub utrudniającej zwrot pomocy, starosta będzie mógł odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania. W naszym powiecie wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy, przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie. Instrukcja rządowa opisująca krok po kroku procedurę ubiegania się o dopłatę dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker