Czas na staż

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu “Aktywność, kwalifikacje – Twój kapitał” współfinansowanego ze środków EFS.

W ramach projektu 64 osoby zostaną skierowane do udziału w stażach u pracodawców. Dobór kandydatów na staże zostanie dokonany zgodnie z założeniami projektu, który przeznaczony jest dla:

– 16 osób od 45 do 50 roku życia,
– 12 osób od 50 do 64 roku życia,
– 30 osób do 25 roku życia
– 6 osób spełniających pozostałe warunki ustawy o promocji zatrudnienia i instystucjach rynku pracy. W tym 3 osoby niepełnosprawne.

Ponadto planowany jest większy udział kobiet w tej formie aktywizacji ze względu na fakt, że są one defaworyzowane na lokalnym rynku pracy.
Termin naboru wniosków – od 15.04.2011 r. do 16.05.2011 r. Planowy termin podpisania umów stażowych od maja do czerwca.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker