Burze z gradem

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 35

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:30 dnia 22.05.2010 do godz. 02:00 dnia 23.05.2010
Obszar: województwo dolnośląskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą 10-20 mm, lokalnie 30-40 mm, a wiatr osiągnie w porywach około 70 km/h.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe; szkody w uprawach rolnych; zagrożenie życia od uderzenia piorunów; utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania.

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW.

DYŻURNY WCZK
Jerzy Słupecki

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker