Burmistrz Wołowa spotkał się z handlowcami

W poniedziałkowe popołudnie Burmistrz Dariusz Chmura i Wiceburmistrz Maciej Nejman spotkali się z handlowcami działającymi na terenie Gminy. Celem spotkania było przedyskutowanie największych bolączek i problemów, które wpływają negatywnie na kondycję handlu w Gminie. W dyskusji wzięło udział ponad 50 osób, wśród których największą część stanowiły osoby prowadzące działalność na wołowskim targowisku.

Wiodącym tematem było właśnie targowisko i konieczność jego przebudowania wynikająca między innymi z wymogów powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej. Po gorącej dyskusji ustalono, że odbędzie się osobne spotkanie poświęcone tematowi targowiska, ale dopiero po przyznaniu Gminie Wołów środków na realizację tego zadania.

Innymi palącymi problemami poruszonymi podczas spotkania były między innymi: handel obwoźny pogarszający sytuację sklepów wiejskich, konieczność ożywienia rynku wołowskiego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Wołów oraz przygotowanie się do wykorzystania nowych możliwości, jakie przyniesie ze sobą otwarcie mostu w Brzegu Dolnym, co znacznie ułatwi dostęp do naszych terenów mieszkańcom Wrocławia i turystom. Z tego powodu miasto powinno nastawić się na turystykę weekendową.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker