Bezpłatne szkolenia

Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, księgowości oraz obsługi komputera, w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje osób powyżej 45 roku życia”.

Projekt skierowany jest do ponad stu osób z wykształceniem co najwyżej średnim, zatrudnionych na terenie Dolnego Śląska w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Szkolenia w ramach projektu obejmują trzy moduły:

I Moduł interpersonalny (zajęcia indywidualne-5h)
Przy uwzględnieniu możliwości kobiet i mężczyzn będą tworzone indywidualne plany odnośnie rozwoju osobistego i zawodowego.

II Moduł e-Obywatelka/e-Obywatel (Obsługa Komputera) (45h)
Obejmuje obsługę komputera uwzględniającą: operacje na plikach i folderach, korzystanie z edytora tekstu, obsług przeglądarki internetowej, obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z e-urzędów, e-banków, zdalnego kształcenia.

III Moduł księgowy:
a) szkolenia teoretyczne
Istota i znaczenie rachunkowości (5h)
Majątek i kapitał jednostek gospodarczych (10h)
Konto księgowe (5h)
Funkcjonowanie kont bilansowych (10h)
Funkcjonowanie kont wynikowych (10h)
Dokumentacja księgowa (5h)
Wybrane zagadnienia z ewidencji księgowej (30h)
Techniczne formy księgowości (5h)
Podatki i ich charakterystyka (5h)
Sprawozdawczość finansowa (5h)
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (15h)
b) szkolenia praktyczne
Obsługa komputerowego programu finansowo-księgowego (60h)

Zajęcia będą miały formę konwersatoriów, wykładów, zajęć praktycznych i warsztatów.
W ramach szkoleń każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne (podręcznik, pendrive, etc.), ciepły posiłek i poczęstunek. Uczestnikom spoza miast, w których realizowane będą szkolenia, zagwarantowany zostanie zwrot kosztów dojazdu. Szkolenie zakończy się egzaminem. Ponadto każdy otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.
Projekt „Nowe kwalifikacje osób powyżej 45 roku życia” to niezwykła szansa dla tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Dojrzały wiek nie świadczy o mniejszych możliwościach pracy, a wręcz przeciwnie!
Biuro projektu: Ul. Włodkowica 21B/41, Wrocław
www.biuro@kwalifikacje.wroclaw.pl This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
tel.: 071-341-76-01; 519-05-87-74
W przypadku zainteresowania min. 12 osób z danego regionu istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w najbliższym większym mieście.

Szkolenia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło

Categories: Różności

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker